DUURZAAMHEID
Ook al is het een modewoord geworden en hier en daar uit het verband gerukt, toch is het een belangrijk punt van aandacht – ook binnen onze onderneming.

EEN DUURZAME WERELD – WIJ GAAN ERVOOR!

Wat is duurzaamheid?

Het streven om verstandig met energiebronnen, mensen en het milieu om te gaan.

Wij hebben een verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Hoe kunnen wij blijven voorzien in onze behoeften zonder dat er schaarste ontstaat en mens en milieu in gevaar komen?

Ook wij bij PEET ZWINK doen ons best zo goed mogelijk voor mens en milieu te zorgen en onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. De afgelopen jaren hebben wij flink geïnvesteerd in duurzaamheid met als resultaat:

 • Gesloten watersysteem in onze kas:
  Recirculatie van water, d.w.z.
  * Opvang drainwater
  * Ontsmetten drainwater d.m.v. verhitting
  * Hergebruik drainwater
  * dus geen lozing op het milieu
 • Afvalscheiding – het gescheiden aanleveren van afval, t.w. groenafval, papier, plastic etc.
 • Nieuwe betere schermdoeken –  energie besparend en brandveilig
 • Klimaatcomputer – onze klimaatcomputer houdt rekening met de weers-verwachtingen, waardoor hij kan anticiperen op de weersveranderingen en er daardoor minder energie wordt verbruikt.
 • Geen gewas belichting – Wij belichten niet in onze teelt, maar daar waar licht nodig is, zijn energie zuinige lampen geïnstalleerd.
 • Biologie – Bestrijding schadelijk insecten d.m.v. plaagbestrijders i.p.v. chemische middelen
 • CO2 – In onze kas wordt afgevangen broeikasgas CO2 vanuit de industrie verwerkt, waardoor het milieu minder wordt belast.
 • Zonne-energie – Onlangs zijn 200 zonnepanelen geplaatst op ons schuurdak, waardoor in een groot gedeelte van ons elektrisch energieverbruik wordt voorzien.